ul. Szpitalna 9
59-920 Bogatynia

(+48)600 656 377 (+48)784 376 349
info@bhpeuroefekt.pl

SzkoleniaW ramach naszej działalności organizujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia połączone są z praktycznymi  warsztatami. W celu jak najlepszego przekazania wiedzy oferujemy profesjonalna salę dydaktyczną. Wykorzystujemy materiały video oraz prezentacje multimedialne umożliwiające słuchaczom w łatwy sposób poznanie problematyki  bhp i ochrony p.poż. Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe dla:


* - pracodawców i osób kierujących pracownikami;

* - pracowników administracyjno-biurowych;

* - pracowników na stanowiskach robotniczych;

* - pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych;


oraz szkolenia p.poż  przygotowujące pracownika do prawidłowego reagowania w sytuacjach wystąpienia zagrożenia pożarowego, a także organizowania oraz przeprowadzania ewakuacji.


Organizujemy kursy pierwszej pomocy przedlekarskiej, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem naszych Klientów.  Tego typu kursy ( wykład teoretyczny oraz ćwiczenia praktyczne ) przeprowadzamy we współpracy z doświadczonymi ratownikami medycznymi.


Prowadzimy także szkolenia z zakresu skutecznej ewakuacji pracowników i poszkodowanych w zakładach pracy oraz na terenach dużych inwestycji budowlanych oraz szkoleń z prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości (szelki bezpieczeństwa, aparaty samohamowne, itp. ).


Nowość!


Od marca 2017 mamy możliwość zorganizowania na terenie realizowanej budowy lub w siedzibie Państwa firmy szkoleń branżowych organizowanych przez wykładowców  Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z obowiązującym programem szkoleń na bardzo preferencyjnych warunkach cenowych.


Więcej info: www.udt.gov.pl