ul. Szpitalna 9
59-920 Bogatynia

(+48)600 656 377 (+48)784 376 349
info@bhpeuroefekt.pl

P. POŻ

Usługi w zakresie ochrony  mogą zawierać:


- wykonanie przeglądów p.poż. oraz sporządzanie protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego;

- porady z zakresu ochrony p.poż. - szkolenia pracowników z zakresu ochrony p.poż.;

- zgłaszanie  wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy;

- wyposażenie nadzorowanych obiektów w instrukcje bezpieczeństwa pożarowego , znaki ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy;

- opracowywanie wewnętrznych zarządzeń oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej;

- pomoc w  przeglądzie stanu technicznego hydrantów wewnętrznych oraz legalizacji gaśnic i agregatów gaśniczych;

- ustalenie warunków ochrony przeciwpożarowej przy prowadzeniu prac  pożarowo niebezpiecznych;


Współpracujemy z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń pożarowych na terenie całej Polski.