ul. Szpitalna 9
59-920 Bogatynia

(+48)600 656 377 (+48)784 376 349
info@bhpeuroefekt.pl

BHP

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług związanych z dziedziną bezpieczeństwa i higieny pracy, a także prawem pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Ponadto doradzamy we wszelkiego typu zapytaniach i problemach, które zostaną do nas skierowane na bardzo dobrych warunkach.


Nasze zadania realizujemy w porozumieniu i w pełnej współpracy z Klientem. Ze względu na posiadane duże doświadczenie, a także wykwalifikowaną kadrę jesteśmy w stanie dopasować pracownika do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.


Będziemy szczególnie usatysfakcjonowani, jeżeli współpraca z naszą firmą przełoży się na minimalizację zagrożeń w procesie pracy, zredukuje do minimum ilość wypadków przy pracy, a co za tym idzie pomoże naszym Klientom w realizacji wszystkich zobowiązań, których się podjęli względem swoich kontrahentów. Jest to szczególnie istotne ze względu na ciągłość realizowanych zadań, stały rozwój, a także stabilizację, która bez zachowania obowiązujących przepisów prawa pracy i norm może  w znaczący sposób zniweczyć realizowane przedsięwzięcia i nowe inwestycje.


Jesteśmy do Państwa dyspozycji także w innych aspektach związanych z BHP, m.in.:


- analiza, nadzór i kontrola warunków pracy;
- przygotowywanie ocen ryzyka zawodowego na poszczególne stanowiska pracy;
- dokumentowanie wypadków przy pracy;
- współpraca przy organizacji stanowisk pracy;
- tworzenie planów BIOZ i IBWR;
- przygotowywanie instrukcji BHP, planów ewakuacji i koncepcji ratunkowych;
- kompleksowa koordynacja realizowanych inwestycji (projektów) w zakresie BHP;
- reprezentowanie Klienta przed Państwową Inspekcją Pracy lub Państwową Inspekcją Sanitarną;
- outsourcing w zakresie BHP.


Z naszego doświadczenia wiemy, że tylko terminowe, kompleksowe i rzetelne podejście każdego pracodawcy do zadań i obowiązków BHP w znaczący sposób przyczyni się do podniesienia prestiżu Państwa firmy.


Nasza szeroka oferta obejmuje przede wszystkim:


- szkolenia wstępne ( instruktaż wstępny ogólny, instruktaż stanowiskowy );

- szkolenia dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; 

- szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych;

- szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych;

- szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych;

- szkolenia z zakresu ochrony p.poż.;- szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej;

- szkolenia branżowe ( handel, budownictwo, energetyka, motoryzacja ).
                                                  
Zapraszamy do współpracy!